Warsztaty Rozwoju Osobistego

oparte na Chrześcijańskiej Strategii Duchowego Rozwoju

Inspirujemy do Miłości!

Promowanie Sensownego Życia w zgodzie z Bogiem i Samym Sobą, Motywowanie do Działania, Inspirowanie do Miłości!Prowadzi:    

 

Konrad Milewski – kochający mąż i ojciec, przywódca, trener motywacyjny, partner rozwoju osobistego, który warsztat zdobył w USA na obozach rekreacyjno-duchowych oraz podczas setek godzin warsztatowych i coach’ingowych. Dyrektor międzynarodowej struktury technologii informacyjnych w korporacji farmaceutyczno-chemicznej; odpowiedzialny za region centralnej, wschodniej Europy;  Autor inicjatywy "Niebo na Ziemi", ufający Bogu!

Chrześcijanin-Katolik

 

Warsztaty prowadzi w oparciu o własne Świadectwo Wiary, doświadczenia rodzinne i zawodowe,

·         ukształtowane przez duchowość, mądrość i dyscyplinę ojców Jezuitów, Benedyktynów, Dominikanów i Salezjanów

·         czerpiące z nauczania m.in. księdza Piotra Pawlukiewicza,  księdza Roberta Skrzypczaka

·         w odniesieniu do ugruntowanych modeli psychologicznych, teorii zarządzania i przywództwa

·         we współpracy z Łaską!

 

Podejście odcina się od koncepcji będących w jawnym konflikcie ze światopoglądem chrześcijańskim (w tym od wielu założeń NLP, psychologii pozytywnej, New Age, itp.), głoszących m.in. nieograniczoną moc, czy nieskończony potencjał człowieka - w oderwaniu od Łaski. Komentuje modele skutecznościowe, redukcyjne dzisiejszych czasów, ostrzega przed rozwojem bez wysiłku, refleksji i dobrze wyznaczonego kierunku. Wskazuje na Miłość Miłosierną jako najwyższą formę doskonałości - "moc" owocującą poczuciem bezpieczeństwa, obfitości i ostatecznie upragnionego przez człowieka szczęścia.

"... beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5).

 

http://www.blog.niebonaziemi.pl/

 

 

Warsztaty